Socha ktorá kreslí

46 x 57,5 cm, Lithografia, 2013